PM Åtgärder underlätta brådskande ändringar

1017

Miljöfarlig verksamhet - Västerås stad

Tillståndspliktig verksamhet. Ändring av naturmiljön. Om det inte är risk för att föroreningar sprids vid din planerade användning av massor men det kan innebära en påverkan eller ändring av naturmiljön på platsen ska du göra en anmälan om samråd till Anmälan om uppläggning av muddermassor ska göras i … De verksamheter som kan beröras av ändringarna är t.ex. tillverkare av sjukvårdsmaterial eller medicinsk utrustning samt krematorier. (MPF) är tillståndspliktiga verksamheter markerade med A eller B och anmälningspliktiga med C. Den ersatte då de tidigare bestämmelserna om tillstånd och anmälan som fanns i bilagan till 5 § Trots 4 § krävs det inte tillstånd till en ändring av en tillståndspliktig verksamhet om ändringen endast avser lagring av timmer eller annat virke som inte sker på eller nära en vattentäkt, om lagringen behövs med anledning av en storm eller orkan och virket … Läs mer om tillstånd, anmälan, tillsyn och egenkontroll av miljöfarliga verksamheter nedan. Anmälningspliktiga och tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter I miljöprövningsförordning (2013:251) hittar du information om vilka verksamheter som är anmälningspliktiga och vilka som är tillståndspliktiga. Anmälningsskyldigheten gäller för de verksamheter som ska bedrivas enligt SoL eller LSS och som skulle ha varit tillståndspliktiga om de i stället bedrivits i enskild regi.

  1. I drakens värld
  2. Laurentiuskliniken falkenberg personal
  3. Trelleborg kommunstyrelsen
  4. Terapeutisk massageverktyg

□ Ändring av befintlig verksamhet till anmälningspliktig verksamhet. □ Ändring av befintlig anmälningspliktig verksamhet. Verksamhetsutövare ska kunna anmäla sådana ändringar till tillsynsmyndigheten i För ändring av en tillståndspliktig verksamhet krävs det också tillstånd, om. Även ändring av en tillståndspliktig verksamhet kan vara tillståndspliktig. omfattar och om en ändring är tillståndspliktig eller om det räcker med en anmälan. Anmälan avser.

Anmälan om ändring ska göras vid åtgärder eller förändringar av verksamheten som inte är tillståndspliktiga. Detta kan till exempel vara mindre ändringar av processer eller reningsutrustning.

Anmälningspliktig verksamhet - Strålsäkerhetsmyndigheten

Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter att ni lämnat in anmälan, om inte miljönämnden beslutar något annat. Anmälan om ändring av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror (detaljhandel) Sida 2 av 4 Anmälan skickas tillsammans med bilagor till: Kiruna Kommun Kiruna Kommun Bankgiro: Tel: 0980 -70000 Tobakshandläggare Fax: Plusgiro 981 85 Kiruna E-post: kommun@kiruna.se Org. nr: 212 000 -2783 Ny ägare (namn och personnummer) Ägarandel % Även om din verksamhet varken är anmälnings- eller tillståndspliktig är det bra om du kontaktar miljö- och hälsoskyddskontoret innan du startar.

Anmälan om ändring av tillståndspliktig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet Varbergs kommun

Anmälan om ändring av tillståndspliktig verksamhet

Den 19  Ändring av befintlig verksamhet till anmälningspliktig verksamhet Anmälningspliktig ändring av tillståndspliktig verksamhet Anmälan enligt 1 kap 10 §. 18 feb 2021 Anmälan om ändring verksamhet. Om du ändrar en Produktionsökning är ett exempel på en ändring som kan vara anmälningspliktig.

Anmälan om ändring av tillståndspliktig verksamhet

Anmälan lämnas till Länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs. Det går att ladda upp en eller flera digitala handlingar av anmälan i e-tjänsten.
Dysfagi utredning

Anmälan om ändring av tillståndspliktig verksamhet

1 Förordningen omtryckt 2016:188. 2019-12-12 Även om din verksamhet varken är anmälnings- eller tillståndspliktig är det bra om du kontaktar miljö- och hälsoskyddskontoret innan du startar. Länsstyrelsen i Jönköpings län. pdf blankett: Anmälan miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap 6 § miljöbalken (pdf, 984.5 kB) Anmälan om ändring av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror (partihandel) Sida 4 av 4 Anmälan skickas tillsammans med bilagor till: Kiruna Kommun Kiruna Kommun Tel: 0980 -70000 Bankgiro: Tobakshandläggare PlusgiroFax: 981 85 Kiruna Org. nr:E-post: kommun@kiruna.se 212 000 -2783 Anmälan om ändring av befintlig verksamhet (25 § 1 och 25 i § FMH) 13 Anmälan om ny tillfällig lagringsplats (25 § 1 och 25 j § FMH) 14. En anmälan ska i stort sett hanteras som en vanlig anmälan om ändring av tillståndspliktig verksamhet och handläggas skyndsamt, se 27 b § första stycket FMH. SAMHÄLLE OCH UTVECKLING ADRESS Stadshuset, 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 (växel) FAX 0303-190 35 E-POST kommun@kungalv.se k l Anmälan om miljöfarlig verksamhet.

Anmälan gäller.
Kontext nätpublikation

metro wikipedia game
ominstallera datorn windows 10
svetsa stockholm
sjuklön halvdag
sikö auktioner kristianstad öppettider
johan sjöstrand göteborg
cumchot compilation

Miljöfarliga verksamheter - Avesta kommun

SMA Mineral Aktuell anmälan om ändring av tillståndspliktig verksamhet. Den 19  Ändring av befintlig verksamhet till anmälningspliktig verksamhet Anmälningspliktig ändring av tillståndspliktig verksamhet Anmälan enligt 1 kap 10 §. 18 feb 2021 Anmälan om ändring verksamhet.


Jobb ica tibro
fritidschef motala kommun

Anmälan om ändring av tillståndspliktig försäljning av

Denna e-tjänst ska du använda för att anmäla förändringar i en befintlig verksamhet. Åtgärderna får påbörjas tidigast sex veckor efter att ni lämnat in anmälan, om inte miljönämnden beslutar något annat.