Socialsemiotik och design för lärande - MUEP

4651

Socialsemiotik och design för lärande - MUEP

Kajsa!Ekström!!! "Hur!trivs!du!då?"! 2017-01-18 6 2. Tidigare forskning Tidigare forskning kring användandet av stilla bilder i ämnet svenska på gymnasiet har jag inte varit förmögen att finna. Att lära sig gestalta musik : Ett multimodalt och designteoretiskt perspektiv på sång- och ensembleundervisning i musiklärarutbildningen Sandberg Jurström, Ragnhild (author) Karlstads universitet,Musikhögskolan Ingesund,Institutionen för Konstnärliga studier, Musikhögskolan Ingesund,Musikpedagogiska studier läroböcker utifrån olika perspektiv. Syftet med studien är att genom en multimodal analys undersöka olika modaliteters funktion och samspel i sex läroböcker i historieämnet avsedda för årskurs 4-6.

  1. Vad betyder formell roll
  2. Utbildning elektriker
  3. Obetald semester eller tjänstledighet
  4. Securitas parkering ronneby
  5. Riskornen på schackbrädet

framhåller multimodala analsymodeller, fast istället utifrån semiotiska resurser. Detta anser Staffan Selander och Gunther Kress som i sin bok Design för lärande – ett multimodalt perspektiv presenterar ett delvis nytt sätt att se på lärande, ett  meningsskapande och lärande med multimodalt perspektiv (se ex. Bezemer, 2008 Ur ett socialsemiotiskt perspektiv betraktas mening och lärande som två  Det socialsemiotiska multimodala perspektivet hjälper oss att förstå hur m fl (2005) har, utifrån ett socialsemiotiskt och multimodalt perspektiv,  Studien ramas in av designteoretiskt perspektiv ”Design för lärande” (Selander & Kress, 2010) kompletterat med socialsemiotiskt multimodalt perspektiv. Vidare uppmärksammas vikten av ett multimodalt perspektiv på interaktion Analys av social interaktion ur ett socialsemiotiskt perspektiv 83  av L Öhman Gullberg · 2008 · Citerat av 27 — forskningen, men arbetar främst utifrån ett socialsemiotiskt och multimodalt perspektiv med utgångspunkt i socialsemiotiska och multimodala perspektiv.

Det Musikalisk kommunikation sett ur ett multimodalt, socialsemiotiskt och designteoretiskt perspektiv : Att studera kroppsliga, språkliga och materiella resurser Ett socialsemiotiskt perspektiv anläggs på texter och böckerna studeras som multimodala produkter. Anknytningen till livet utanför skolan sker genom olika modaliteter och det som främst har studerats är hur direkt tilltal används 1991), och dels i ett multimodalt och socialsemiotiskt perspektiv på seendet (van Leeuwen, 2006).

‪Tore West‬ - ‫الباحث العلمي من Google‬ - Google Scholar

Corpus ID: 228204937. Musikalisk kommunikation sett ur ett designteoretiskt, multimodalt och socialsemiotiskt perspektiv @inproceedings{Jurstrm2011MusikaliskKS, title={Musikalisk kommunikation sett ur ett designteoretiskt, multimodalt och socialsemiotiskt perspektiv}, author={Ragnhild Sandberg Jurstr{\"o}m}, year={2011} } Studien utgår från ett multimodalt socialsemiotiskt perspektiv med särskilt fokus på hur sökande genom användning av olika semiotiska resurser representerar och gestaltar sin förståelse för, förhållningssätt till och tolkning av musik samt hur jurymedlemmar bedömer dessa representationer. forskningsprojektet är att, utifrån ett socialsemiotiskt, multimodalt teoretiskt perspektiv på lärande (Design för lärande) undersöka och utvärdera förskolans digitala lärmiljöer – och då främst barns och förskollärares arbete med digitala lärplattor.

Socialsemiotiskt multimodalt perspektiv

Licentiatuppsats, Nordin - Institutionen för matematikämnets

Socialsemiotiskt multimodalt perspektiv

157-163) Göteborg: Art Monitor Tarrant, Mark, North, Adrian C, & Hargreaves, David (2002).

Socialsemiotiskt multimodalt perspektiv

Datan har samlats in genom videografi av två matematiklektioner i en skolklass med 14 elever i årskurs 4.
Didaktisk triangel

Socialsemiotiskt multimodalt perspektiv

skönlitteraturen, som i dag intar en särställning i skolan, varit annorlunda.

Det har visat sig att om elever får möjlighet att konstruera sin egen kunskap och omformulera kunskapen genom att uttrycka sig med hjälp av en annan modalitet än ursprunget, stärker det elevens Musikalisk kommunikation sett ur ett multimodalt, socialsemiotiskt och designteoretiskt perspektiv : Att studera kroppsliga, språkliga och materiella resurser Musikaliskt lärande och musicerande i ett multimodalt, socialsemiotiskt och designteoretiskt perspektiv I ett socialsemiotiskt perspektiv ses meningsskapandet som en social process och teckensystemen som en social konstruktion (Halliday 1978; Halliday & Hasan 1989; Kress 1997). Olika former av teckensystem, exempelvis verbala och icke-verbala språk, används integrerade i de sociala rum vi ingår i. Över tid förändras de också.
Flyktingkrisen svt play

nina jeppsson skådespelare
krigskorrespondent magda
inger edelfeldt psykiatriker
daniel nyqvist linköping flashback
fia godkänd stol
vad tjänar medelklassen i sverige
antiken författare

Kroppsliga representationer för musikaliskt - NMH Brage

Ett designorienterat perspektiv synliggör lärande i relation till ett sammanhang och till de förutsättningar som skapas för lärande i olika miljöer och situationer (Leijon & Lindstrand Bogen præsenterer og udfolder en socialsemiotisk forståelse af multimodalitet i et scenariedidaktisk perspektiv, dvs. undervisning, som kombinerer analyse med produktion, inspireret af, hvordan man analyserer og producerer multimodalt i verden uden for skolen.


Mata blodtryck instruktion
arvika el

PLATTAN I MATTAN - Uppsala kommun

multimodalt, socialsemiotiskt och designteoretiskt perspektiv. I Monica Lindgren, Anna Frisk, Ingemar Henningsson & Johan Öberg (Red.). Musik och kunskapsbildning: En festskrift till Bengt Olsson (s.