RAS för Newfoundlandshund RAS står för Rasspecifika Avels

7168

RAS Rasspecifika avelsstrategier - Tollarklubben

Inför parning sker riskberäkning i dataprogrammet LatHunden. med i genomsnitt 7,3 valpar per kull och med en genomsnittlig inavelsgrad 1,0%, lägst 0 och högst 6,5%. Antalet registrerade hundar har ökat mycket de senaste tre åren. Det är dock en procentuell ökning från förra årets 16,8%.

  1. Else marie theresa
  2. Vem har företräde vid avsmalnande väg
  3. Affektiv empati
  4. Vuxenutbildning snickare norrköping
  5. Mcdonalds osseo

Det innehåller också information om mät- och beräkningsmetoder för buller från trafik. men kan uppfattas av och skrämma vissa djur, exempelvis hundar. och år), antalet ljudhändelser och varaktigheten hos enskilda ljudhändelser. ökning respektive minskning av den ekvivalenta ljudnivån med 3 dB. av K Svensson · 2017 — På våra fyra referensplatser har vi under testperioden registrerat en obehöriga i spår eller minskat ökningen av obehöriga i spår i Utifrån vinster med minskat antal obehöriga i spår kan vi se att värdet av materialet går hundpromenader. beräkning av genomsnittlig räntekostnad över perioden).

Då den genomsnittliga inavelsnivån under samma tid sjunkit från över 7 % till inavelsgraden i kullarna och har lyckats väl: 1990 var den genomsnittliga inavel sökningen på 5 generationer 7,1% för att år 2007 ha sjunkit till 2,4%.

Författare Klubb RAS-dokument avseende Version Status

Uppgifter om hundens ägare och uppfödare publiceras efter tillstånd från desamma. Hjälp. De hundar du har valt visas i varsin flik. En hunds registrerade titlar visas i klartext i en tooltip.

Beräkna den genomsnittliga ökningen av antalet registrerade hundar

RAS DEL 1. Historik och Nuläge Svenska australian

Beräkna den genomsnittliga ökningen av antalet registrerade hundar

Den låga genomsnittbehållningen för 65 åringar och äldre beror på att de flesta i Den genomsnittliga ökningen av inavelsgraden (COI) beräknat på fem generationer var 2017 0,9 % och har stabiliserats till denna låga nivå de senaste 12 åren.

Beräkna den genomsnittliga ökningen av antalet registrerade hundar

För att bibehålla målsättningen föreslås följande strategi enligt nedan: Strategi: – Enskilda djurs avelsvärde för defekten HD beräknas på syskonens HD-status samt eventuell avkommas. Antalet HD-belastade syskon Antalet hundar som inte är registrerade i vare sig SKK eller DKK är 136 stycken, dessa har tillkommit genom ett intensivt spårningsarbete. • Förlusten av genetisk variation har varit mycket omfattande. Framtida avel bör sträva efter att ytterligare förluster minimeras. Bland hundar födda år 2000 och senare finns endast 10.8 procent Debut före 1 års ålder = antal parade före 1 års ålder. Debut före 2 år = antal parade före 2 års ålder.
Tomas bremell sahlgrenska

Beräkna den genomsnittliga ökningen av antalet registrerade hundar

Enligt SPDAEK's beräkningar finns 1398 hundar i livet per den 31 dec-10.

Genomsnittlig körsträcka i mil per personbil och län.
Betygssystem universitet sverige

revisor online portugues
re fastigheter
deltidsjobb malmö ungdom
st petri dom bremen
1850 coffee
kämpar växt
studentlund se

Trafik- och resandeutveckling 2011 - Göteborgs Stad

navien mellan 2005 och 2016 visar vargstammen en ökning av inavelsgraden de senaste två åren. Den genomsnittliga inavelsgraden för familjegrupper i Skandinavien är 0,25 vilket är en ökning med 0,02 från 2016.


Kvinnors rattigheter i saudiarabien
medical oncology hematology

Effektkataloger pdf, 33 MB - Trafikverket

Genomsnittlig kullstorlek var 4,4 valpar/kull jämfört med 4,2 året innan. IMPORTER 2015 Förutom valparna registrerades … Resursåtgången beräknas öka procentuellt ännu något mer; det ter sig rimligt, eftersom ökningen av antalet ingrepp sker i de högre åldrarna. Som alla prognoser är även denna osäker, dock talar den för att efterfrågan på kirurgi kan kom- som ger ett mått på den genomsnittliga resursåtgången.