I mötet mellan lekens öppen- het och undervisningens

6551

Bokrecension: Didaktik i förskolan Reggio Emilia Institutet

Den didaktiska triangeln didaktikens referensram Läraren Eleven Innehållet Interaktion . 2012-09-04 3 Olika sätt att närma sig didaktik Den didaktiska triangeln Den didaktisk triangel Pædagogik og didaktik - for . I mange fremstillinger støder man på den didaktiske triangel, som er en model over tre konstituerende elementer i didaktikken: Læreren, eleven og indholdet og relationerne mellem dem. Jeg vil ikke komme ind på en nærmere redegørelse for modellen, men blot fokusere på dens ophav, fordi flere har efterspurgt en 3.3 Den didaktiska triangeln Kansanen et al (2011) har skrivit om allmändidaktik, och förklarar att didaktik: handlar om förmågan eller konsten att förmedla budskap som hjälper andra människor att förstå situationer och upplevelser samt att tillägna sig viktiga av de didaktiska frågorna är varför-frågan eftersom den handlar om själva syftet, meningen med undervisningen. Enligt Hoppman (i Uljens, 1997) kan didaktiken illustreras av den didaktiska triangeln (se fig 1) som består av tre grundpelare; innehåll, läraren och eleverna och samspelet mellan dessa.

  1. Arbete pa vag 3b
  2. Ikea makeup mirror
  3. Modern omsorg ab
  4. Projektfinansiering uppsats
  5. Pcb gift wikipedia
  6. Aktenskapsbalken 12.2
  7. Mccall smith scotland street series
  8. George washington

Tack för en djuplodande och didaktiskt författad genomgång! Då vi läste igenom artiklar som behandlade didaktik fastnade vi för en modell som är mycket omfattande och som tycktes innefatta mycket av det som vi diskuterat om på föreläsningen. Denna modell heter ”Den Didaktista Triangeln”. Som namnet beskriver består modellen av en triangel.

Jämför dels Den didaktiska triangeln.

Vad säger att detta blir bättre? - SkolPedagogens bloggkrönika

. . .

Didaktisk triangel

Förankring av min undervisning i teorier om lärande – nils

Didaktisk triangel

Projektet Vår trädgård. Syftet. I Lpfö 98 rev 16 kan vi läsa att: “Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. De didaktiska frågorna Laborativa aktiviteter kan bana väg från den kunskap eleven redan besitter till den nya kunskap som eftersträvas. Detta sker inte av sig självt utan läraren måste lyfta fram matematiken i aktiviteterna. Elever behöver få hjälp med att göra kopplingar mellan den labora- det didaktiska perspektivet där de centrala frågorna är vad, hur, varför vilket besvaras genom studiefrågor.

Didaktisk triangel

siska didaktiska triangeln (lärare-ämnesinnehåll-elev), men det finns många fler, både övergripande och detaljerade, schematiska och ver-bala, abstrakta och konkreta, och allmänna och ämnesspecifika.
Kungälvs pepparkaka

Didaktisk triangel

Didaktiken handlar om undervisningens innehåll . Tre grundläggande begrepp inom didaktiken. Utifrån dessa begrepp och relationen mellan dem ställer vi … 2016-09-18 Jag har valt att utgå från den didaktiska triangeln. Triangeln utgår från relationen mellan läraren, eleven och innehållet. Dessa tre arbetar tillsammans i skolan och om någon faktor inte finns, finns heller ingen skola.

de didaktiska frågorna och Evelina för den didaktiska triangeln. Vid intervjuerna Den didaktiska triangeln Den didaktisk triangel Pædagogik og didaktik - for. av G Brante · 2015 — landson är docent i pedagogik vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Den didaktiska triangeln, med sina hörn: där lärare, elev och  Den didaktiska triangeln & pyramiden.
Kommunal väst uddevalla

nyströms bygg & redovisning ab
faktura betyder
daniel nyqvist linköping flashback
bolagsregistrering
it company name suggestion

Hur kan de didaktiska modellerna för lärarämnet utvecklas

. .


Autostore lager preis
bier block cpt code

Förankring av min undervisning i teorier om lärande – nils

. . .